ايده پرداز محترم در صورتيكه تاكنون در جشنواره دوازدهم، ايده اي ثبت نكرده ايد كليد ثبت نام در جشنواره را كليك نماييد. (جهت مشاهده توضيحات بيشتر به راهنماي ثبت ايده مراجعه نماييد.)
 
داوران و ایده پردازان محترم، كلمه عبور و رمز عبور خود را وارد نماييد و كليد ورود را فشار دهيد.
كلمه عبور (پست الکترونیکی ):  
رمز عبور :